Anunțuri


Finalizarea proiectului: Îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 - Cod SIPOCA 24 Programul Operaţional Capacitate Administrativă


Comunicat de presă
19.04.2019

Secretariatul General al Guvernului a finalizat implementarea proiectului “Îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020”-  Cod SIPOCA 24, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Obiectivul proiectului a vizat dezvoltarea unui mecanism comun de coordonare inter-instituțională și monitorizare a implementării acțiunilor cuprinse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, bazat pe instrumente moderne, unitare, interactive și participative.

Proiectul a fost implementat în perioada 2016 – 2019 şi a avut o valoare totală eligibilă de  3.553.501,73 lei, din care:
 • asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 2.984.368,02 lei  (83,984%)
 • cofinanţare proprie a beneficiarului: 569.133,71 lei (16,016%)

Rezultatele principale ale proiectului au vizat:
 • Operaționalizarea unui mecanism interactiv de monitorizare și raportare a  progreselor înregistrate în implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020;
 • Realizarea a cinci rapoarte de evaluare a impactului măsurilor implementate pe cei 5 piloni prevăzuți de Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, respectiv politici publice şi reglementare, debirocratizare şi simplificare, resurse umane, managementul calităţii şi servicii publice, administraţie publică locală;
 • Îmbunătățirea procesului de comunicare administrația publică – societatea civilă, prin elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare;
 • Derularea unor sesiuni de instruire a reprezentanților instituțiilor publice cu atribuții în monitorizarea și comunicarea rezultatelor implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020;

PERSOANA DE CONTACT:
MEDANA MIHUȚA – MANAGER DE PROIECT
TEL: 021.314.3400 / int. 1452, FAX: 021.319.15.08, e-mail:medana.mihuta@gov.ro
Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, BucureştiLansarea proiectului: Îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 - Cod SIPOCA 24 Programul Operaţional Capacitate Administrativă


Comunicat de presă
25.04.2016

Secretariatul General al Guvernului, prin Cancelaria Primului-ministru a început implementarea proiectului “Îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020” - Cod SIPOCA 24, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Obiectivul proiectului vizează dezvoltarea unui mecanism comun de coordonare inter-instituțională și monitorizare a implementării acțiunilor cuprinse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, bazat pe instrumente moderne, unitare, interactive și participative.

Proiectul are o durată de implementare de 25 luni şi o valoare totală eligibilă de  6.305.000,00 lei, din care:
 • asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 5.298.217,60 lei  (84,032%)
 • cofinanţare proprie a beneficiarului: 1.006.782,40 lei (15,968%)

Obiectivele specifice urmărite prin implementarea proiectului se referă la :
 • Îmbunătățirea coordonării interinstituționale între Secretariatul General al Guvernului – Cancelaria Primului-ministru și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte și celelalte instituții responsabile pentru implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP 2014-2020), așa cum sunt ele definite în HG 909/2014;
 • Creșterea capacității reprezentanților instituțiilor implicate cu privire la metodele moderne de colectare, procesare și raportare a informațiilor / datelor utilizate în monitorizarea implementării SCAP 2014-2020, precum și la comunicarea publică;
 • Îmbunătățirea comunicării și cooperării între administrația publică și societatea civilă în vederea implementării eficiente a SCAP 2014-2020;

PERSOANA DE CONTACT:
DRAGOȘ NEGOIȚĂ – DIRECTOR / MANAGER DE PROIECT
TEL: 021.314.3400 / int. 1074, FAX: 021.319.15.08, e-mail:dragos.negoita@gov.ro
Piaţa Victoriei nr. 1, sector 1, Bucureşti