Prezentare proiect


Proiect SIPOCA 24 "Îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020"

Proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului

Perioadă de implementare: martie 2016 – mai 2019

Buget: 3.553.501,73 lei

Scop: Dezvoltarea unui mecanism comun de coordonare inter-instituțională și monitorizare a implementării acțiunilor cuprinse în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, bazat pe instrumente moderne, unitare, interactive și participative

Obiective specifice:

 • Îmbunătățirea coordonării interinstituționale între SGG-CPM și MDRAP, pe de o parte și celelalte instituții responsabile pentru implementarea SCAP 2014-2020, așa cum sunt ele definite în HG 909/2014, pe de altă parte.
 • Creșterea capacității reprezentanților instituțiilor implicate cu privire la metodele moderne de colectare, procesare și raportare a informațiilor / datelor utilizate în monitorizarea implementării SCAP 2014-2020, precum și la comunicarea publică.
 • Îmbunătățirea comunicării și cooperării între administrația publică și societatea civilă în vederea implementării eficiente a SCAP 2014-2020

Activități:

1.    Operaționalizarea unui mecanism interactiv de monitorizare și raportare
 • Analiza procedurilor actuale de colectare și procesare a informațiilor / datelor utilizate în procesul de monitorizare din instituțiile relevante pentru evaluarea SCAP 2014-2020
 • Elaborarea unui set de recomandări privind îmbunătățirea procedurilor actuale de colectare și procesare a informațiilor / datelor utilizate în procesul de monitorizare din instituțiile relevante pentru evaluarea SCAP 2014-2020
 • Elaborarea unui ghid de operaționalizare  a mecanismului unitar, interactiv și participativ de monitorizare a implementării SCAP 2014-2020
 • Aplicarea mecanismului unitar nou creat, în cadrul unui exercițiu de monitorizare a implementării SCAP 2014-2020
 • Realizarea unor sesiuni de instruire a reprezentanților instituțiilor cu atribuții în monitorizarea SCAP 2014-2020
 • Promovare și publicitate proiect
2.    Îmbunătățirea procesului de comunicare administrație publică - stakeholderi, cu privire la progresele înregistrate în implementarea SCAP 2014-2020
 • Analiza procedurilor actuale de comunicare a rezultatelor obținute în implementarea SCAP 2014-2020
 • Elaborarea unei strategii de comunicare aferente implementării SCAP 2014-2020
 • Implementarea strategiei de comunicare aferente implementării SCAP 2014-2020